Filter by type:

Sort by year:

Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Makaleler
Mehmet ELİBOL, Çiğdem Selçukcan EROL
Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Nisan 2017, Sayfalar 169-176
Publication year: 2017

Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Scrum metodu kullanılarak geliştirilen bir mobil uygulama sürecindeki deneyimlerden yola çıkılarak bu süreçle ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda klinik araştırmalar alanında ihtiyaç duyulan bir mobil uygulamanın, Scrum metodu ile gerçekleştirilme süreci detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu süreçte ön plana çıkan noktalar, projeye başlamak için ekiplerin nasıl oluşturulduğu, müşterinin ihtiyaçlarının nasıl tespit edildiği, süreç içinde değişen müşteri isteklerinin nasıl yönetildiği, bu süreçte şeffaflık, denetim ve adaptasyonun nasıl gerçekleştirildiği Scrum sürecindeki kavramlar (Koşu, Ürün İçeriği, vb.) baz alınarak detaylandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler— Mobil Uygulama Geliştirme, Çevik Metodlar, Scrum

Implementation of a Mobile Application Development Process Using Scrum Method

Abstract

The purpose of this study is to suggest the process from the experiences of a mobile application developed using the Scrum method. In this context, the process of carrying out a mobile application, which is needed in the field of clinical researches, with the Scrum method is explained in detail. The concepts in the Scrum process (Sprint, Product Backlog, etc.) are based on the points that are at the forefront of this process, how the teams are set up to start the project, how customer needs are identified, how customer requests are changed in the process and how transparency. Keywords— Mobile Application Development, Agile Methods, Scrum

gender-differences

Gender differences in computer-related achievement, anxiety and attitude: A meta-analysis in Turkey sample

Makaleler
Esad Esgin, Mehmet Elibol, Muhammed Dağlı
Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research, Volume 06, Issue 1, 2016, Pages 02-09
Publication year: 2016

Abstract

The aim of this study is to analyze the gender differences on computer-related achievement, anxiety and attitude in Turkey sample. With an aim to combine the results obtained from the independent studies conducted on computer achievement, computer anxiety and computer-related attitude; three different meta-analysis studies were conducted. Various criteria were used in order to determine which studies were going to be included in metaanalysis. Within this context, both Turkish and English studies conducted during 2000-2014 were analyzed; 16 studies on achievement, 17 studies on anxiety and 30 studies on attitude from Turkey sample containing sample size, standard deviation and average values were included in the research. The studies containing the relevant data were analyzed with random effects model. As result of the study, effect size of gender differences for computer achievement, computer anxiety and computer-related attitude were found as 0.012, 0.237 and 0.114 respectively. The values obtained were evaluated according to the classification made by Thalheimer and Cook [30], it was detected that effect sizes regarding gender differences for computer achievement and computer-related attitude were negligible but effect sizes regarding gender differences for computer anxiety were small in favor of male individuals. Consequently, it was determined that there was no difference in computer achievement and computerrelated attitude of male and female individuals and the anxiety levels of females are higher than the anxiety levels of males.

Keywords: computer achievement, computer anxiety, computer-related attitude, gender differences, meta-analysis

Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: Android işletim sistemi örneği

Makaleler
Ahmet Arslan, Mehmet Elibol
International Journal of Human Sciences, Volume 12, Issue 2,July 1 - December 31 2015, 1792-1817
Publication year: 2015

Özet

Bu çalışmanın amacı mobil cihazlar için geliştirilmiş eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Android işletim sistemi ile sınırlandırılan mobil eğitsel arttırılmış gerçeklik uygulamaları Google Play Markette indirilme sayısına göre listelenen ilk 100 sonuç değerlendirmeye alınarak çeşitli açılardan incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler şu noktaları kapsamaktadır: (1) incelemeye alınan uygulamaların artırılmış gerçeklik özelliği taşıyıp taşımadığı, (2) uygulamaların yayınlandıkları market kategorisi, (3) araştırmacıların kategorilendirme sonucu oluşan tablo, (4) uygulamalarda işlenen konuların dağılımı, (5) artırılmış gerçeklik uygulamasının çalıştığı alan, (6) artırılmış gerçeklik uygulamalarının son güncellenme tarihleri ve (7)artırılmış gerçeklik uygulamalarının indirilme sayıları. Bu noktalarda yapılan incelemelerin ardından dikkat çeken ve eğitim için önemli olduğu düşünülen 18 adet uygulama detaylıca incelenerek tanıtımları yapılmıştır. Araştırma sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamalarının ağırlıklı olarak kağıt (kitap, dergi, çıktı) üzerinde çalıştığı ve artırılmış gerçeklik olarak kağıt üzerindeki işaretleyici okutulduğunda video oynatan uygulamalar şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Abstract

The aim of this study is to examine the educational augmented reality applications developed for mobile devices. In accordance with this aim, mobile educational augmented reality applications restricted by Android operating system were searched under the keywords “Augmented Reality and Education” in the Google Play Store and the first 100 results enumerated according to the downloading number were taken under review and evaluated from different perspectives. This evaluation addresses the following points: (1) whether the evaluated applications have the characteristics of augmented reality, (2) market category of the applications where they are published, (3) the table formed as a result of classification of the researchers, (4) distribution of the subjects in the applications, (5) the area on which augmented reality application runs, (6) last update date of augmented reality applications and (7) downloading number of augmented reality applications. After evaluation of these points 18 applications which take much attention and are considered as important for the education have been evaluated in detail. As the result of study, it was concluded that augmented reality applications run mainly on paper and when the pointer on the paper is swiped as augmented reality they are video – playing applications.