List

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

Özet

Bu çalışmanın amacı, basamakları verilen bir algoritmayı anlamaları ve çözüme ulaşmaları esnasında öğrenciler tarafından izlenen yolların ortaya çıkarılmasını sağlamak ve algoritma öğretimine katkıda bulunacak öneriler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda durum çalışması olarak desenlenen çalışma, Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 18 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Göz izleme tekniği ile katılımcıların, iki farklı sunuş yoluyla (sözde kod ve akış şeması) basamakları verilen bir algoritmayı çözümleyerek anlamaları ve doğru çıktıyı bulmaları esnasında izledikleri yollar kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler, soruların özellikle döngü bölümlerine odaklanmakta ve en fazla zamanı burada harcamaktadır. Bununla birlikte, katılımcıların döngülerin bitiş noktalarını yeteri kadar dikkate almamaları sebebiyle doğru cevabı bulamadıkları gözlemlenmiştir. Diğer araştırma bulgularına göre, öğrencilerin deneyimlerinden yola çıkarak akış şemasını tercih etmelerine rağmen sözde kod sorusundan da karşılaştırmalar yaparak yardım aldıkları, soruları çözme sürelerinin benzer oldukları ve soru sırası fark etmeksizin ekranın solundan okumaya başladıkları görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sözde kod, akış şeması, göz izleme tekniği.

Using Eye-Tracking Technology for Investigating Student Preferences in Solving Algorithm Problems: Flowcharts vs. Pseudocode

Abstract

The aim of this study is to discover the strategies that students follow during solving and understanding a software algorithm given in multiple steps and to provide further insight into the teaching of algorithms. The study, which follows a case study research method, investigates 18 students studying at Marmara University Department of Computer Education and Instructional Technology. The strategies followed by students for understanding a software algorithm problem given in multiple steps and in two different representations (flowchart and pseudocode) were attempted to be discovered by analyzing the eye-tracking data captured while the students tried to find solutions. Findings indicated that students especially focused on the aspects of the questions pertaining to programmatical loops and spent the most of their allocated time in doing so. However, it was observed that they could not find the correct answer due to lack of correct evaluation regarding the break points of loops that were part of the algorithm. Other findings have shown that students preferred type of problem representation was flowcharts, due to prior experience in using these. Still, it was displayed that pseudocode questions also provide a supporting mechanism by being used for comparison and that the time students took in answering these were similar to flowchart questions. Lastly, it was shown that students always start reading from the left-side of the screen regardless of the order of the questions they were focusing on.

Keywords: Pseudocode, flowchart, eye-tracking.

  Posts

November 23rd, 2020

Fotoğraf Saklama Siteleri

Aşağıdaki adresleri kullanarak fotoğraflarınızı saklayabilir veya satabilirsiniz. Adobe Stoke Sitesiyle fotoğraflarınızı nasıl satabileceğinizi öğrenmek için tıklayınız. En iyi fotoğraf stok […]

November 23rd, 2020

İngilizce Geliştirmek İçin

Mezun öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre öğrencilerimiz mezun olduktan sonra İngilizce’nin önemini fark ediyorlar. Bu doğrultuda öğrencilerimiz İngilizcelerini geliştirmek için […]

June 11th, 2020

Yazılım Test Araçları

  Kaynak: https://www.udemy.com/course/foundations-of-agile-software-testing-j/

May 16th, 2020

Çözümün Peşinde Koşmak

Hayatta problemler her zaman farklı yöntemlerle çözülmüştür. Örnegin Japon balıkçılar balıkların tazeliğini korumak için farklı yöntemler denemiş ve Japon halkına […]

May 15th, 2020

Tenere Ağacı’ndan Hayata Dair (Tenere tree shows about life)

Tek başına zorlukların karşısında durursun ve yolunu kaybedenler için çıkar yol olursun ama bir gün gideceği bir rotası olmayan birisi […]

November 25th, 2019

Bu hayatta herkesin “solo” yapmaya hakkı var – (Miles Davis)

Köylerin Yazgısını Değiştiren Bir Resim-İş Öğretmeni: İsmail Hakkı Tonguçhttps://t.co/BOp7N6lPwK — Mehmet Büge (@MehmetBuge) February 23, 2020

August 21st, 2019

Brezilya nasıl dünyanın en büyük 3. uçak imalatçısı oldu?

Türkiye’ye çok benzeyen Brezilya’nın dünyanın en büyük 3.uçak imalatçısı nasıl olduğunu izlemek için tıklayınız.

November 9th, 2018

Bir Hayat

Bir ömür nasıl geçmiş? Uzman fotoğrafçı Tom Hussey’in anlamlı ve güzel çalışmasında kişilerin günümüzdeki halleri ile, geçmişten yansımaları bir araya […]

May 3rd, 2018

Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov

Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov Petrov’un bir biyografisinde yazar şöyle diyordu:”O, hayatı yeniden inşa etmek gerektiğinde insanları ikna etmek […]

May 3rd, 2018

Kuşların Göç Yolları

Kuşların ne kadar çok uçabildikleri hep merak etmişimdir, göçleri sırasında hangi kara parçalarından, hangi denizlerden geçtiklerini. Kuşların göç yollarını merak […]