Yazılım Maratonu - Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat 2017

Yazılım Maratonu , algoritma geliştirip sorun çözebilen yetenekli gençleri sektörün büyük firmalarıyla bir araya getirir.İki gün sürecek yarışma kapsamında sorular sorulacak , workshop , eğitim ve seminerler gerçekleşecek.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2017 - Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2017

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine iş dünyasının deneyimlerimden faydalanabilecekleri bir süreç deneyimi sunan bir iş fikri yarışmasıdır.

4.Yazılım Projeleri Yarışması - Son Başvuru tarihi: 18 Mart 2017

Bu yıl dördüncüsü düzenlenmekte olan yarışmanın amacı ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet vb.) için özgün yazılım çözümleri üretilmesi ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi konusunda teşvik sağlanmasıdır. Proje çıktısı toplumsal faydayı gözetecek konularda Mobil Cihaz Uygulama Yazılımı (kod ve dokümantasyon) ortaya konmasıdır. Değerlendirme sürecinde özellikle Atılım Üniversitesi, eğitim kurumları ve kamu yararını gözetecek projelere diğerlerine göre öncelik tanınacaktır.

2242 LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI - Son Başvuru tarihi: Nisan 2017

1. Bilimsel Çözümler: Paralel İşleme, Büyük Veri, Makine İşletimi, Yapay Zeka, Veri  Tabanı, Gömülü Sistemler vb. alanları kapsar.

2. Akıllı ve Teknolojik Çözümler: Eğitim, Sağlık, E-Devlet, Güvenlik Uygulamaları ile Yaşam Kolaylaştırıcı Çözümler vb. alanları içerir.

3. Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları: Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Oyun, İletişim vb. alanları içerir.

4. Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları: Standish Group tarafından yayınlanan 2008 tarihli bir rapora göre açık kaynak yazılımlar tüketicilere yılda 60 milyar dolar büyüklüğünde tasarruf sağlamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açık kaynak yazılım kullanarak ciddi tasarruflar sağlayabilirler. Bu amaçla bu yılki temalardan birisi “açık kaynak yazılım uygulamaları” olarak seçilmiş ve bu konuda farkındalığın oluşması amaçlanmıştır.

Tubitak Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması - Son Başvuru tarihi: Nisan 2017

Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  1. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak
  2. Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak
  3. Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak
  4. Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.