Ödevler Hakkında

4 ödevinizle ilgili durumunuzu “Değerlendirme” sekmesi altında paylaştım. 8. Haftayla ilgili açıklamayı “Haftalar” sekmesi altında yer alan “8. Hafta“altında açıkladım.

Duyuru Tarihi: 08.04.2020

Ödevler Hakkında

 • Haftalar sekmesi altında yer alan her haftanın altındaki “Ödev” kısmından o hafta yapmanız gereken ödeve ulaşabilirsiniz.

Duyuru Tarihi: 31.03.2020

UZEM Derslerine Katılım Hakkında

 • Pazartesi günü saat 13:00 ile 14:00 arasında dersimiz gerçekleştirilecektir.
 • Ders sorumluluğunu yerine getirmek için UZEM derslerini takip etmeniz ve ders sorumluluklarını yerine getirmeniz gerekmektedir.
 • YÖK 01. Nisan 2020 tarihinde aşağıdaki şekilde bir açıklama yapmıştır.

Yazıya göre, küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK’ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Yükseköğretim Kurulunun dünkü toplantısında, Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı. Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

Duyuru Tarihi: 05.03.2020

Ders Hakkında

 • 23.03.2020 tarihi itibarıyla Marmara Üniversitesinde uzaktan eğitime geçilecektir.
 • YÖK’ün eğitime ara vermesi dolayısyla 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştiremediğimiz ders için önceki haftalarda işlediğimiz konuların bir özetini içeren sunu dosyasınını aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak ulaşabilirsiniz.
 • Uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla 24  Mart 2020 tarihinde gerçekleştiremeyeceğimiz ders için video çekerek anlattığım dosyayı aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu hafta için derste yaptığımız gibi 2 ile 5 dakika arasında goAnimate (vyond.com) veya Powtoon (powtoon.com) kullanarak alanızla ilgili öğretim materyali hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlanan videoların aynı konuda olmaması için kendi aranızda haberleşebilirsiniz. Bu ödevi herkesin bireysel olarak hazırlaması gerekmektedir.
 • Uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla ikinci bir karar alınana kadar 29 Mart 2020 tarihinden itibaren derslerimizi uzaktan eğitimle gerçekleştireceğiz. Normal ders saatinde (13:00) dersin web sitesinde duyurular kısmına (bu sayfaya) bağlantı adresini koyacağım. Duyurular kısmında yer alan bağlantı adresini kullanarak derse katılabileceksiniz. Bu durumla ilgili bir değişiklik olursa sizinle paylaşacağım.
 • Ders materyallerine ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 24.03.2020

Derste öğretim materyali üretmek için kullanılan Web araçları ve mobil uygulamaların değerlendirilmek için tıklayınız.

Öğretim Teknolojileri Dersi ile ilgili duyuruları buradan takip etmeniz gerekmektedir. Duyurular ile ilgili detaylı açıklama aşağıdaki şekildedir.

 • Duyuruları takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 • 2 günde bir kere duyuru olup olmadığını kontrol etmek öğrenci sorumluluğundadır.
 • Duyurular renkli şekilde ise güncelliğini korumaktadır ve o duyuru ile ilgili işlem yapmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Duyuru gri renkli şekilde ise o duyuru aktifliğini yitirmiştir. Yapmanız gereken bir işlemi duyuru gri hale geldikten sonra yaptığınızda herhangi bir geçerliliği yoktur.
 • Tüm duyuruları öğrencilerin dönem boyunca takip ettiği varsayılacaktır.
 • İletişim kısmında yer alan mail adresimi kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Mail ile iletişime geçerken konu kısmına (MB203.13 – Öğretim Teknolojileri – Mail Konusu) yazmanız gerekmektedir.

Duyuru Tarihi: 16.02.2020

Dersin Amacı

Bu ders sonunda öğrenci öğretmenlik mesleğinde kullanmak için öğretim teknolojilerini öğrenir.

Dersin Genel İçeriği

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Öğrenci Sorumlulukları

Derse Devam: Dönem boyunca derslerin %70’ine devam etmesi gerekmektedir. Devam zorunluğunu yerine getirmeyenler final sınavına alınmayacaktır.

Dönem İçi Çalışmalar: Bireysel veya gruplar halinde verilen ödevler, sunumlar, kısa projelerden oluşmaktadır.

Ders Politikası

 • Derse geç kalan öğrencilerin imza atmasına izin verilmeyecektir.
 • Ders sırasında çok acil durumlar dışında öğrencilerin dersten çıkmasına izin verilmeyecektir.
 • Web sitesinde yer alan sorulara kesinlikle cevap verilmeyecektir.
 • Web sitesinde yapılan bilgilendirmeleri tüm öğrencilerin takip etmesi gerekmektedir.
 • Ders sırasında yapılan duyurular dersi gelmeyen öğrenciler dahil tüm öğrencileri kapsamaktadır.
 • Dersin web sitesini ziyaret etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Projeleriniz, sunumlarınız ve dönem içi çalışmalarınız zamanında yapılmak zorundadır. (Geç teslim edilen ödevlerden/projelerden sadece bir günlük gecikme kabul edilecek ve %50 üzerinden değerlendirilecektir.)
 • Ders ile ilgili sorularınız için öncelikli olarak lütfen mail yoluyla iletişime geçiniz. Maille iletişime geçerken mail konu kısmına MB203.13 Öğretim Teknolojileri yazmanız gerekmektedir.

1. Hafta - 18 Şubat 2020

 • Ders tanıtımı
 • Öğretim Teknolojilerine Giriş

2. Hafta - 25 Şubat 2020

 • Eğitim – Öğretim
 • Teknoloji
 • Eğitim Teknolojisi
 • Öğretim Teknolojisi
 • Eğitim-Öğretim Teknolojisi Arasındaki İlişki
 • Öğretim Materyali
 • Uygulama (biorender.com)

3. Hafta - 03 Mart 2020

 • Araştırma

4. Hafta - 10 Mart 2020

 • Öğretim Durumları Modeli: Öğretim Sürecinin Dokuz İşlemi
 • ADDIE Modeli
 • Uygulama (www.smartdraw.com)

5. Hafta - 17 Mart 2020 (YÖK tarafından Eğitime Ara Verildi - Sunum Paylaşıldı)

 • Bu hafta YÖK tarafından eğitime ara verildiği için dersler işlenememiş. Dersi talafi etmek izin sunum dosyası yüklenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.
 • Öğretim Materyalleri
 • Öğretim Materyali Çeşitleri
 • Örnek Öğretim Materyalleri
 • Biyoloji Eğitimi Öğretim Materyali Tasarlama Araçları

6. Hafta - 24 Mart 2020 (UZEM Eğitimine geçildi - Video Hazırlandı)

 • Bu hafta Marmara Universitesi tarafından UZEM eğitimine geçilmiştir. Bu hafta için ders video halinde çekilerek, bulut ortamına yüklenmiştir. Bulut ortamına ulaşmak için tıklayınız.
 • Dijital Öğretim Teknolojilerinin Hazırlanması ve Eğitsel Ortamlarda Kullanımı: Dijital Öyküleme ve Dijital Kavram Haritası
 • Geleneksel Öyküleme
 • Dijital Öyküleme
 • Dijital Öykülemenin Türleri
 • Dijital Öykülemenin Öğeleri
 • Örnek Dijital Öyküler
 • Dijital Öykü Oluşturma Araçları

Ödev

Bu hafta için derste yaptığımız gibi 2 ile 5 dakika arasında goAnimate (vyond.com) veya Powtoon (powtoon.com) kullanarak alanızla ilgili öğretim materyali hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlanan videoların aynı konuda olmaması için kendi aranızda haberleşebilirsiniz. Bu ödevi herkesin bireysel olarak hazırlaması gerekmektedir. Bireysel olarak hazırladıktan sonra derste yaptığınız gibi sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Sisteme yüklemek ve değerlendirmek için tıklayınız.

7. Hafta - 31 Mart 2020 (Zoom Üzerinden Canlı Ders)

Bu hafta Marmara Universitesi tarafından UZEM eğitimine geçilmiştir. Bu hafta için Zoom üzerinden canlı olarak ders işlenmiştir. Bulut ortamında paylaşılan ders materyaline ulaşmak için tıklayınız.

 • Bilgiyi Görselleştirme
 • Kavram
 • Kavram Haritaları
 • Kavram Haritalarının Kullanım Amaçları
 • Dijital Kavram Haritası Oluşturma Araçları

Ödev

Bu hafta için derste kullandığımız kavram haritası araçlarından 2 tanesini kullanarak biyoloji eğitimiyle ilgili 2 kavram haritası hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlanan kavram haritalarının aynı konuda olmaması için kendi aranızda haberleşiniz. Bu ödevi herkesin bireysel olarak hazırlaması gerekmektedir. Hazırladıktan sonra her iki kavram haritasını ayrı ayrı derste yaptığınız gibi sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Sisteme yüklemek ve değerlendirmek için tıklayınız.

8. Hafta - 06 Nisan 2020 (Zoom Üzerinden Canlı Ders)

Bu hafta Marmara Universitesi tarafından UZEM eğitimine geçilmiştir. Bu hafta için Zoom üzerinden canlı olarak ders işlenmiştir. Bulut ortamında paylaşılan ders materyaline ulaşmak için tıklayınız.

 • Mobil Öğrenme

Ödev

 • Hazırlanan dijital hikayelerin verdiğim dönütlere göre güncellenmesi gerekmektedir. Dijital hikayelerini iyileştiren öğrenciler tekrar aşağıdaki form aracılığıyla hazırladıkları dijital hikayelerin bağlantı adresini yükleyebilirler.
 • Form üzerinde düzeltme yaptım, kavram haritasını yüklemede problem yaşayan öğrenciler derste anlattığım iki farklı araçla hazırladıkları kavram haritalarını ayrı ayrı sisteme yükleyebilirler. Eğer aynı konuda veya aynı aracı kullanarak kavram haritasını hazırlayanlar varsa farklı araç kullanarak ve farklı konularda kavram haritası hazırlayarak sisteme tekrar yükleyebilirler. Kavram haritalarını hızlı kontrol ettiğim için aynı konuda olup olmadıklarını dikkat etmedim.
 • Sisteme yüklemek ve değerlendirmek için tıklayınız.

Ödevlerinizle ilgili takip ettiğim tablo aşağıdadır. Ödev notlarınızı tüm ödevler bittiğinde açıklayacağım.

 • 1. ödevlerini yapmayan öğrenciler yapıp yüklerlerse %50 üzerinden değerlendirilecektir.
 • 2. ödevlerini hiç yapmayan öğrenciler yapıp yüklerlerse %50 üzerinden değerlendirilecektir.
 • 3. ödevlerini gönderen öğrencilerin dijital hikayelerini kontrol ettiğimde aşağıdaki noktaları düzeltmeniz gerekmektedir. 3. ödevleri hiç yapmayanlar, ödevlerini yapıp yüklerlerse %75 üzerinden değerlendirilecektir.
 • 4. ödevlerini yüklemede problem yaşayanlar pazar gecesine kadar ödevlerini yükleyebilirler.
 • Yukardaki noktalarla ilgili sorunuz olursa ders sırasında sorabilirsiniz.
 • Değerlendirmede ödevi yüklemenize rağmen bir hata olduğunu düşünüyorsanız, durumunuzu açıklayacak bir maili konu başlığı “MB203.13 – Öğretim Teknolojileri – Mail Konusu” olacak şekilde tarafıma atabilirsiniz.
ogretim_teknolojileri_v1

Öğretim Teknolojileri dersi değerlendirme oranları aşağıdaki gibidir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın dolayısıyla vize final sınavıyla ilgili farklı kararlar alınabilir.

Vize Sınavı (%20)
Araştırma Ödevi (%20)
Final Projesi(%20)
Final Sınavı(%40)

Vize Sınavı: Vize sınavında alınan notu temsil etmektedir. Tüm dönemde %20 etkilidir.

Araştırma Ödevi: Size araştırma için verilen ödevi temsil etmektedir. Tüm dönemde %20 etkilidir.

Final Projesi: Size araştırmak için verilen final projesini temsil etmektedir. Tüm dönemde %20 etkilidir.

Final Sınavı: Final sınavında alınan notu temsil etmektedir. Tüm dönemde %40 etkilidir.